ZSMagazine vychází z internetového magazínu Zvlastnistyl.cz, který vznikl v roce 2004. Zakladatel a v současné době i jediný vlastník je Petr Hruška. Agentura HRU-SKA provozuje magazín Zvlastnistyl.cz od roku 2008. V roce 2019 Zvlastnistyl.cz prochází největší restrukturalizací a přeměnou od svého vzniku. Veškeré příspěvky budou aktualizovány a postupně přeneseny do nového magazínu ZSMagazine. ZSMagazine zachová a jen rozšíří pole působnosti agentury HRU-SKA. V září bude ohlášena nová podoba magazínu Zvlastnistyl.cz současně proběhne rozdělení na dva magazíny.

Petr Hruška 5. května 2019 veřejně prohlašuje
Magazín Zvlastnistyl.cz si za léta provozu prošel řadou různých změn a vyzkoušel různé cesty. Po dlouhých letech existenčních bojů se navrací do své původní podoby, tím mám na mysli nezávislé internetové médium. Rozhodující se na základě zkušeností a možností se na věci podívat z více pohledů. Od prvního dne jsem se snažil obsahově stranit politice a náboženství, stejně jako prostému komerčnímu obsahu jehož zpracování by neprošlo rukou našeho redaktora. Rozvíjející možnosti agentury HRU-SKA se již delší dobu neslučovali s těmito základními myšlenkami a proto byl projekt „Zvláštní Styl“ v roce 2015 rozdělen na komerční a nekomerční spolupráce, což se postupem let prokázalo jako nešťastné řešení. Zvlastnistyl.cz měl přinést prostor pro svobodný názor a vyjádření kreativního smýšlení v různých podobách. Komerční směr a obsah tuto vizi začal dosti ovlivňovat a pokřivovat.

S radostí vám proto mohu oznámit konečné rozhodnutí, kterým je do 5.5.2020 vybudovat dvě samostatné platformy projektu „Zvláštní Styl“. První z nich bude již zmíněný magazín ZSMagazine.com a druhou magazín Zvlastnistyl.cz, jehož historie sahá do roku 2004.

V roce 2025 proběhne rekapitulace a případné přenastavení od 5.5.2020 do 5.6.2025 se budou jednotlivé magazíny obsahově zaobírat.

Popis nového rozložení obsahu

ZSMagazine:
– Live style magazín
(Veškerý ověřený obsah)
– Komerční doplňkově nekomerční obsah
– PR Články partnerů a zákazníků
– TZ zprávy partnerů a zákazníků

Zvlastnistnistyl.cz:
– Kulturní médium
(Kulturní obsah)
– Nekomerční ojediněle komerční obsah
– PR Články partnerů a zákazníků
– TZ zprávy partnerů a zákazníků